Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20 ) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18) sazivam putem e-mail-a:

23. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale usljed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, temeljeno na Uputi Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114; URBROJ; 515-05-02-01/1-20-1) od 13.ožujka 2019.godine, održati elektronskim putem e-mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 15. travnja 2020.g. do 9:30 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priloženog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za navedenu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite zbog mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka bez e-propusnice
Predlagatelj: Općinski načelnik,
Za izvjestitelja: Općinski načelnik i Pročelnica.
Upite i pojašnjenja možete zatražiti, te uključiti se u raspravu do roka glasovanja putem e-mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

 

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić v.r.