24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 08.12.2016. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 

DNEVNI  RED:

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni proračuna Općine Kn. Vinogradi za 2016. godinu – III. i Odluke o izvršenju proračuna projekcijom prihoda i planom razvojnih programa Općine Kn. Vinogradi za 2016. sa izmjenama i dopunama programa:

2. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi
      3. Donošenje Odluke o obveznoj uplati i evidentiranju prihoda i primitaka te rashoda izdataka proračunskih korisnika putem žiro-računa Općine Kn. Vinogradi
4. Donošenje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonice na području Općine Kneževi Vinogradi
5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kn. Vinogradi unutar Mjere 07 ˝Temeljne usluge i obnova sela u ruralni područjima iz Programa ruralnog razvoja
6. Donošenje Odluke o provedbi projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete i zaštite od svjetlosnog onečišćenja po ESCO modelu