25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 28.12.2016. godine (Srijeda) s početkom u 18,30 sati u prostorijama SRC Bazeni restoran ˝Panon˝ u Kneževim Vinogradima.

DNEVNI  RED:

1. Donošenje Proračuna za 2017. godinu (Opći dio, Posebni dio)   s Odlukom o izvršenju Proračuna i Planom razvojnih programa te Projekcijom proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu:

3. Donošenje Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine Općine Kneževi Vinogradi
4. Donošenje Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini(Prijedlog), te Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini (Prijedlog)
6. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
7. Rješenje o imenovanju člana stožera zaštite i spašavanja Općine Kneževi Vinogradi