Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 26. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 13.10.2020. godine (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći DNEVNI RED:

– Obavijest o toku radova na izgradnji kanalizacije u Karancu – Direktor tvrtke Baranjski vodovod d.o.o.;
– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o prijedlogu II. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinuII. IZMJENA PRORAČUNA;
3. Donošenje:
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći religiji u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi
Odluke o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa ulaganja u razvoj gospodarstva Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
4. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Kneževi Vinogradi podizanjem kredita;
5. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize vrednovanja učinkovitosti upravljanja stadionima i igralištima na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2019. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.