Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 27. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 09.12.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.;
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja „Stare vinarije“ u Kneževim Vinogradima;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
6. Donošenje Programa:
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
Program utroška sredstava šumskog doprinosa;
Program utroška sredstava vodnog doprinosa;
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini;
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program pomoći religiji u 2021. godini;
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
8. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
9. Donošenje Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi
12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020. godine
13. Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine
14. Razno na znanje:
– Informacija o radu Vinoteke i Zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
Informacija o Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim Vinogradima;

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.