27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 30.03.2017. godine (Četvrtak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, Kneževi Vinogradi.

DNEVNI RED:

  • Pitanja i inicijative vijećnika
  • Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice vijeća

1.  Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna – ObrazloženjeGodišnje izvješće o izvršenju plana razvojnih programa ,
2. Donošenje Godišnjih izvještaja o izvršenju Programa u 2016. godini

3. Donošenje Odluke o Izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu – I. (Opći dio, Posebni- dio), Plan razvojnih programa – I. izmjena

4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralni područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020.Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralni područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
5. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kn. Vinogradi za razdoblje od 2017.-2020. godine (Zaključak o rasporedu sredstava za provedbu mjera po Programu potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015.-2021. godine
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnoti u provođenju postupka nabave za Sanaciju odlagališta otpada ˝Zmajevac˝
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
9. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi za period: srpanj-prosinac 2016.