Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.12.2020. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. IzmjenaProračun Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu – III. izmjena;
2. Donošenje Oduke o izmjeni i dopuni sljedećih Programa:
– Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
– Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa unapređenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa ulaganja u razvoj gospodarstva u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći obrazovanju u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa pomoći religiji u 2020. godini;
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika Dječjeg vrtića „Zeko“ Kn. Vinogradi;
5. Donošenje Odluke o sufinanciranju građenja vodnih građevina

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.