Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

29. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana  29.01.2021 godine (PETAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D

  1. Donošenje Odluke o predlaganju Uprave društva – direktora TD Kneževi Parkovi d.o.o.;
  2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Izvješća o realizaciji Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017-2020 godine;
  3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa potpora u poljoprivredi za razdoblje 2017-2020 godine;
  4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017-2020 godine;
  5. Donošenje Odluke o izradi VI. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi;
  6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
  7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju pločnika u Kolodvorskoj ulici u Karancu – I. etapa;
  8. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19  na sjednici koristite maske za lice.