Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi. 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna od 01.01.2017. do 30.06.2017.  (Odluka)
2. Donošenje izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. – III. (Proračun – III. izmjena, OdlukaObrazloženje)
3. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
4. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
5. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju radova na priključenju korisnika na mjesnu vodovodnu mrežu i sustav odvodnje
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
9. Razno