Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

32. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 17.03.2021. godine (SRIJEDA) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

DNEVNI RED: 

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice vijeća

1. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024. godineObrazloženje;
2. Donošenje Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godineObrazloženje;
3. Donošenje Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2021-2024. godineObrazloženje;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH i Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu;
7. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
10. Donošenje Odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
13. Donošenje Odluke o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
14. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi;
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
16. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izvođenje pripremnih radova za postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu u Kn. Vinogradima;
17. Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2020. godinuObrazac;
18. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godina.