Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18, 3/13, 3/20, 1/21, 4/21 ) i članka 25., 67 i 88a Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam 33. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 12. travnja 2021. godine do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svog izjašnjavanja o prijedlogu putem priloženog Glasačkog listića, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2020. godinu
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  4. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa
  5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi
  6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
  7. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  8. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
  9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količini odbačenog otpada

Poziv na 33. sjednicu

DOPUNA DNEVNOG REDA (obzirom na žurna postupanja radi provedbe EU projekta):

10. Donošenje Odluke o o dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – III. IZMJENA PRORAČUNA
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta “Razvoj i unaprijeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi”

Novi glasački listići:

Dopuna dnevnog reda