Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 10.08.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Sportskog–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim
Vinogradima.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (PPUO) Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi do 30.06.2020. godine, Ispis izvršenja proračuna Izvještaji i obrazloženje
3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama i pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pomoći gospodarstvu i mještanima Općine Kneževi Vinogradi uslijed epidemije koronavirusa – COVID – 19;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika;
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke grobljanskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke dimnjačarskih usluga tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga