4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održati će se dana 01.10.2013. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

DNEVNI RED

• Pitanja i inicijative vijećnika.
• Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice vijeća

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013. godinu – IV – Izmjena proračuna 2013. – IVPlan razvojnih programa
  – Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
  – Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
  – Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
  – Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela
  – Izmjena i dopuna Programa ulaganja u razvoj gospodarstva
  – Izmjena i dopuna Programa ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
  – Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
 2. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za sanaciju klizišta u Suzi, Ulica M. Tita
 3. Donošenje Odluke o dodjeli kapitalne pomoći Udruzi mladeži Kotlina
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za rekonstrukciju ulice S. Miletića u Kn. Vinogradima
 5. Donošenje Odluke o odbacivanju ponude za ulaganja u Poslovno-poduzetničku i rekreativnu zonu Kneževi Vinogradi
 6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju predstavnika Općine Kneževi Vinogradi u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 8. Donošenje Odluke o izradi rasvjete na starom dijelu sportskog centra Kn. Vinogradi
 9. Izvješće o radu općinskog načelnika za period Siječanj – Lipanj 2013. godine