7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održat će se dana 31.03.2014. godine ( ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3.

DNEVNI RED

• Pitanja i inicijative vijećnika.
• Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013. godinu, Izvješće o izvršenju Programa
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu u 2013.godini
3. Donošenje Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kneževi Vinogradi
5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kneževi Vinogradi
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Općine Kneževi Vinogradi (tekst prijedloga Plana dostavljen na CD-u) – OVDJE
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kneževi Vinogradi
8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Kn.Vinogradi
9. Donošenje Odluke o neprihvaćanju ni jedne ponude za obavljanje komunalnih poslova održavanje javnih površina i površina za odvodnju atmosferskih voda
10. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kn.Vinogradi za period srpanj –prosinac 2013. godine