Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

8. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 17.05.2018. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi. 

D N E V N I  R E D

 Pitanja i inicijative vijećnika
 Usvajanje  Zapisnika sa 7. sjednice vijeća

  1. Donošenje Odluke o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu (Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu);
  2. Donošenje Odluke o izmjeni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – II. Izmjena (Opći dioPosebni dioPlan razvojnih programa;
  3. Donošenje Odluke o prodaji čestice u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim Vinogradima;
  4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta;
  5. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kneževi Vinogradi (Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kneževi Vinogradi);
  6. Donošenje Odluke o donošenju Usklađenja procjene ugroženosti od požara i i tehnoloških eksplozija za Općinu Kneževi Vinogradi 
  7. Razno