U svrhu uvida u transparentnost rada Općine Kneževi Vinogradi objavljujemo preglede donacija i sponzorstava iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2016. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte vjerskih zajednicaOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava za projekte vjerskih zajednica

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini – 2. krug (neutrošena sredstva)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte dobrovoljnih vatrogasnih društava

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz područja gospodarstva

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini