Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2021. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program pomoći religiji u 2021. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini


Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2013. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta u projektu: „Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza“ KK.03.1.2.03.0040

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA U PROJEKTU: „IZGRADNJA CESTE U POSLOVNO-PODUZETNIČKOJ I REKREATIVNOJ ZONI KNEŽEVI VINOGRADI – III. FAZA“ KK.03.1.2.03.0040 (više…)

1 2 3 5