U svrhu uvida u transparentnost rada Općine Kneževi Vinogradi objavljujemo preglede donacija i sponzorstava iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu:

Odluka o dodjeli kapitalnih pomoći objektima religije u 2017. godini – Javni natječaj za dodjelu kapitalnih pomoći objektima religije u 2017. godini

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini  – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini – 2. krug (neutrošena sredstva)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godiniOdluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi iz područja vatrogastva u 2017. godini

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godiniOdluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini – Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu