U svrhu uvida u transparentnost rada Općine Kneževi Vinogradi objavljujemo preglede donacija i sponzorstava iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu:

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2018. godiniIspravak OdlukeOdluka o izmjeni i dopuni odluke – Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini