Obaviještavamo sve zainteresirane da Osječko-baranjska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje informaciju o zahtjevu Hrvatskih voda (kao investitora) za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac.

Svi zainteresirani svoje mišljenje mogu dati Upravnom odjelu u roku 30 dana od dana objave.

Informacija o zahtjevu o ocjeni – tekst