Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u
Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini na određeno vrijeme 

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba
s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi
Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“ – 8 osoba
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 6 mjeseci
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih
površina i drugi komunalni poslovi

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo
uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi
ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 06.04.2021. do 14.04.2021.)

Uz obrazac prijave (u prostorijama Općine ili na web stranici), podnositelji su dužni dostaviti
presliku osobne iskaznice, OIB, br. tel.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi
Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Javni poziv – oglas javni radovi