Na temelju Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik 13/12, 4/16) Općina Kneževi Vinogradi, kao upravitelj nerazvrstanih cesta u Općini Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV

Svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta (Vašarište) na kč. br. 626, 2667 i 2671 u k.o. Zmajevac.

I. Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vašarište u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671 da će dana 16.06.2022. godine početi postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata na navedenoj lokaciji.

II. Općina Kneževi Vinogradi, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, Zoran Marčec, ing.geod, evidentiran u komori pod oznakom Geo 324 iz tvrtke Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, sa uredom na adresi Beli Manastir, Kralja Tomislava 51a započet će dana 16.06.2022. godine obilježavanje zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671.

III. Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem izvedena nerazvrstana cesta (Vašarište) u K.O: Zmajevac na kč. br. 626, 2667 i 2671 moći će obaviti uvid u geodetski elaborat i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 20.06.2022. i 21.06.2022. godine u vremenu od 09.00 do 14.00 h na adresi ureda izrađivača elaborata- tvrtke Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Zoran Marčec, na adresi Kralja Tomislava 51A, Beli Manastir.

KLASA: 340-01/22-01/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI