Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21 ), a u svezi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, broj: 111/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja
elektroničkih medija u 2022. godini

Tekst Javnog poziva

Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave

Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Obrazac 3 – Izjava o ispunjavanju uvjeta za prijavu, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje