Na temelju članka 5. stavak 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kneževi vinogradi (Službeni glasnik 9/14), Komisija za izbor i imenovanje općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za izbor u Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi

I.
Utvrđuje se lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi:

1. GERŠTMAJER GABRIELA,
PREDLAGATELJ: Neformalna skupina mladih

2. GERŠTMAJER ZELEMBER IVAN,
PREDLAGATELJ: Neformalna skupina mladih

3. LOVAŠ ANDREA,
PREDLAGATELJ: Neformalna skupina mladih

4. MESAROŠ ARMOND,
PREDLAGATELJ: Neformalna skupina mladih

5. MESAROŠ IZIDOR,
PREDLAGATELJ: Neformalna skupina mladih

II.
Ova lista kandidata bit će objavljena na oglasnim pločama te web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 021-01/19-01/1
URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-05
Kn.Vinogradi, 06.11.2019.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE.