REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 363-01/19-01/1
URBROJ: 2100/06-01-04/01-19-01
Kn.Vinogradi, 30.08.2019.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 27.06.2019. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara
Općine Kneževi Vinogradi
Savjetovanje traje od 30.kolovoza do 29 rujna 2019.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29.rujna 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi ( na dalje: Odluka s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Izvješće o provedenom savjetovanju
Tekst Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju