Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 09.02.2021. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine
Savjetovanje traje od 09.veljače do 11.ožujka 2021. (više…)

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 09.02.2021. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine
Savjetovanje traje od 09.veljače do 11.ožujka 2021. (više…)

Nacrt Odluke o o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 28.01.2021. objavljuje  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi – savjetovanje traje od 28. siječnja do 27. veljače 2021. godine. (više…)

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 18.01.2021. objavljuje  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi – savjetovanje traje od 18. siječnja do 17. veljače 2021. godine. (više…)

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. kolovoza 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr (više…)

Nacrt Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 370-01/20-01/3
URBROJ: 2100/06-01-04/01-20-01
Kn.Vinogradi,24.02.2020.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 28.02.2020. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi
Savjetovanje traje od 24.veljače do 25.ožujka 2020.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25.ožujka 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem e-mail na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .
Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Nacrt Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića “ZEKO” Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 601-02/19-01/5
URBROJ: 2100/06-01-04/01-20-02
Kn.Vinogradi,10.02.2020.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 10.02.2020. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika
Savjetovanje traje od 10.veljače do 11.ožujka 2020.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27.veljače 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 012-01/20-01/01
URBROJ: 2100/06-01-04/01-20-01
Kn.Vinogradi,28.01.2020.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 28.01.2020. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi
Savjetovanje traje od 28.siječnja do 27.veljače 2020.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27.veljače 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta – nacrt

obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 363-01/19-01/1
URBROJ: 2100/06-01-04/01-19-01
Kn.Vinogradi, 30.08.2019.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 27.06.2019. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara
Općine Kneževi Vinogradi
Savjetovanje traje od 30.kolovoza do 29 rujna 2019.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29.rujna 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi ( na dalje: Odluka s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Izvješće o provedenom savjetovanju
Tekst Odluke o iskaznici, odori i opremi komunalnog i poljoprivrednog redara Općine Kneževi Vinogradi
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Kneževi Vinogradi

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27.srpnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu Općine Kneževi Vinogradi ( na dalje: Odluke o komunalnom redu) s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju
Obavijest
Nacrt Odluke o komunalnom redu
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Kneževi Vinogradi

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15.lupnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Kneževi Vinogradi ( na dalje: Izvješće o stanju u prostoru) s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru   objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Izvješća o stanju u prostoru  koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u  rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju
Obavijest o javnom savjetovanju
Obrazloženje nacrta Izvješća stanja u prostoru
Izvješće o stanju u prostoru K. Vinogradi 2014-2018.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Nacrt Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24.ožujka 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija   objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija  koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u  rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Izvješće o provedenom savjetovanju
Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
Nacrt Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija
Obrazloženje nacrta Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26.siječnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (na dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr  i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi u zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Prijedlog Odluke
Obrazloženje Odluke
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)
obavijest o javnom uvidu

1 2 3