REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 024-01/22-01/2
URBROJ: 2158-23-04/01-22-01
Kn.Vinogradi, 16.11.2022.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 16.11.2022. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave
Savjetovanje traje od 16.studenoga 2022. do 15. prosinca 2022.godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15.prosinca 2022.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave , putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Prijedlog Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću