Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. prosinca 2015. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem e-maila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr 

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koji je objavljen na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u  rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kneževi Vinogradi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću