Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 09. prosinca 2015. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine  Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr 

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine  Kneževi Vinogradi s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine  Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Pravilnika.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u  rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o savjetovanju s javnošću

Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obrazloženje prijedloga Pravilnika o financiranju o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću