Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 09.02.2021. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine
Savjetovanje traje od 09.veljače do 11.ožujka 2021.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11.ožujka e 2021.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore
navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici
Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno
istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest
PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I TURIZMA
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću