Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Usklađene procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine
Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore
navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi
www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi koja je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni
materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obavijest o Nacrtu prijedloga Usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi

Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju