Na temelju čl.53 Zakona o lokalnim izborim (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi objavljuje obavijest.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi vršit će ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature i zaprimati kandidacijske list / kandidature za općinskog načelnika i njegova zamjenika, manjinske zamjenike načelnika, te prijedloge lista za izbor članova predstavničkog tijela – općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi:

– svakim radnim danom počev od 16. travnja do 26. travnja 2021.godine u vremenu od 8,00 sati do 15,00 sati
– 24. i 25. travnja 2021. (subota i nedjelja) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati
– 27. i 28. travnja 2021.godine od 8,00 sati do 20,00 sati
– 29.travnja 2021. do 24,00 sati

u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi.

Sve pismene upite Općinskom izbornom povjerenstvu molimo dostavite putem mail-a: oip.knezevi-vinogradi@izbori.hr.

Kandidature za izbor općinskog načelnika i njegova zamjenika, kandidate za manjinske zamjenike načelnika, te kandidate za članove predstavničkog tijela moraju udovoljavati pretpostavkama propisanim odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20, 37/21 ).

Tekst obavijesti