REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup

KLASA: 320-01/22-04/06
URBROJ: 2158-23-03/1-22-11
Kn.Vinogradi, 06.07.2022.

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu nastavka provođenja javnog otvaranja ponuda

 

Nastavak javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi (objavljen na službenim internetskim stranicama Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, te na oglasnoj ploči Općine: dana 06.05.2022, ispravak 18.05.2022.godine), započetog u srijedu 06.07.2022., nastavlja se

u četvrtak 07.07.2022.godine, s početkom u 18,00 sati u prostorijama Doma kulture u Karancu, Petefi Šandora 66 A.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup

KLASA: 320-01/22-04/06
URBROJ: 2158-23-03/1-22-10

Kn.Vinogradi, 01.07.2022.

Temeljem članka 7. stavak 2. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi, objavljenog 05.06.2022, ispravak 18.05.2022.godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

OBAVIJEST
o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi (objavljen na službenim internetskim stranicama Općine: www.knezevi-vinogradi.hr, te na oglasnoj ploči Općine: dana 06.05.2022, ispravak 18.05.2022.godine),

provest će se u
u srijedu 06.07.2022.godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Karancu, Petefi Šandora 66 A.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Obavijest – HU