Općina Kneževi Vinogradi je sklopila Ugovor sa Veterinarskom stanicom iz Belog Manastira i Veterinarskom stanicom VETAM iz Osijeka o obavljanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja pasa lutalica.

Stoga obavještavamo stanovnike Općine Kneževi Vinogradi da ukoliko imaju saznanja da u njihovom naselju ima pasa lutalica, obavijeste veterinarsku stanicu na telefonske brojeve: 031/286-044 i 031/700-133.