Temeljem odredbi čl.8. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine» br. 59/96.), te čl.39. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br.92/10.) potrebno je da tijekom žetvene sezone 2020. godine:

 1. Svi kombajni koji sudjeluju u žetvi moraju biti opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 9 kg – u ispravnom stanju,
  – ašovom i lopatom,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kantom ili karnisterom vode,
  – poklopcem na akumulatoru,
  – prvom pomoći.
 2. Svi kamioni i traktori koji sudjeluju u žetvi na prijevozu žita ili slame moraju biti tehnički ispravni i opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 2,3 ili «S» 6 kg – u ispravnom stanju,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kompletom prve pomoći,
  – ašovom i lopatom (za kamione).
 3. Svi kamioni s prikolicom i traktori s prikolicom koji prevoze žitarice moraju imati navučene cerade u punom teretu i ne smiju tovariti zrno više od 10 cm ispod gornjeg ruba stranice.
 4. Na mjestu gdje se vrši žetva ekipno, tj. s više kombajna na velikim parcelama mora se osigurati slijedeće:
  – traktor s višebrazdnim plugom,
  – cisterna s vodom i ostalom vatrogasnom opremom (pumpom i dr.),
  – prikolica s pijeskom, lopatama (6), ašovima (2) i krampom,
  – komplet prve pomoći,
  – aparat za početno gašenje požara «S» 6 kg ili «S» 9 kg – 6 komada u ispravnom stanju, kante za vodu – 4 komada, metlanice – 4       komada, limeno bure za vodu i tabla s natpisom «Mjesto za pušenje»,
  – terensko vozilo za prijevoz eventualno povrijeđenih radnika (po mogućnosti).

Obavijest