Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).  Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, 14.05.2020. godine (ČETVRTAK)  i to:

  • umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno, kao i
  • korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.700,00 kuna.

VISINA MIROVINE, ODNOSNO POMOĆI  DOKAZUJE SE DOKUMENTOM ODREZAK O VISINI POSLJEDNJE MIROVINE, ODNOSNO SOCIJALNE POMOĆI, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I OIB-A ILI JMBG-A.

REDOSLJED ISPLATE PO SELIMA

14.05.2020. ČETVRTAK

  1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
  3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 22.05.2020. godine u prostorijama Općine.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.