Obavještavaju se svi vlasnici stambenog i poslovnog prostora, te neizgrađenog građevinskog zemljišta da će Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi s 31.ožujkom 2019.godine donijeti nova rješenja za komunalnu naknadu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu i novoj Odluci o komunalnoj naknadi.

Stoga pozivamo sve osobe koje imaju promjene, a da iste nisu evidentirane u evidenciji plaćanja komunalne naknade da isto prijave do 15 ožujka 2019., a tiču se:

  • Vlasništva / korištenja
  • Neto površine prostora
  • Namjene prostora i sl.

NAPOMINJEMO da ista obveza proizlazi i iz odredbi Općeg poreznog zakona i Zakona o komunalnom gospodarstvu, gdje je obveznik plaćanja dužan prijaviti svaku nastalu promjenu, a svako neprijavljivanje razlog je za primjenu kaznenih odredbi.

Sukladno navedenom molimo sve obveznike plaćanja komunalne naknade da izvrše promjene i usklađenje podataka do navedenog datuma. Također ukoliko vlasnici žele da komunalnu naknadu plaćaju korisnici, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu ili ovjeren ugovor o zakupu s navedenom obvezom plaćanja.

Promjene možete izvršiti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi.

Za sve informacije molimo obratite se na tel. 031/730-938.

Sva dostavljena dokumentacija podložna je provjeri.

Obrazac prijave promjene podataka

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI