REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

KLASA: 920-01/20-01/03
URBROJ: 2100/06-01-04/1-20-03
Kn.Vinogradi, 28.04.2020.

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina koje su unazad nekoliko dana zahvatile dio područja Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem elementarne nepogode sukladno zakonskim propisima

O B A V J E Š T A V A J U
se vlasnici trajnih nasada

ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, niske jutarnje temperature odnosno hladne fronte zraka, te mraza na trajnim nasadima, odnosno voćarskim kulturama da zaključno do 08.svibnja 2020.godine
u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:
– Podatke o vlasniku
– Podatke o broju i vrsti stabala voćaka, te navesti da li se radi o punom rodu ili mladom nasadu
– Procijenjenu štetu u postotku
– Fotografije stanja.

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/732-107 ili mob. 099-707-29-91 (Željka Kolarić), gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI