REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:406-01/20-01/02
URBROJ:2100/06-01-03/06-20-09
Kn. Vinogradi, 07.05.2020.

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Asanator d.o.o. izvoditi proljetni tretman sustavne deratizacije u vremenu od 11. do 14. svibnja 2020. i to:

– 11.05.2020. godine – Kneževi Vinogradi
– 12.05.2020. godine – Karanac, Zmajevac
– 13.05.2020. godine – Suza, Kotlina, Kamenac, Ciglane, Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić v.r.

Plakat -HR
Plakat – HU