Na temelju provedenih izbora (05. svibnja 2019.) za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održane su 18.lipnja 2019. godine konstituirajuće sjednice Vijeća mađarske nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine.

Konstituirajuće  sjednice Vijeća mađarske nacionalne manjine sazvao je Općinski načelnik Vedran Kramarić, mag.iur..

Za predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine izabran je Jožef Kozar, a za zamjenika Atila Horvat.

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Vladimir Horvat, a za zamjenicu Spomenka Banović.