Općini Kneževi Vinogradi dana 12.04.2021.godine odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine, temeljem Poziva „Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek“

Naziv Projekta: „Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi“
Referentna oznaka : KK.03.1.2.18.004

Ukupna vrijednost projekta: 2.489.235,27 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 2.115.849,97 HRK, odnosno 84,9999997%
Iznos vlastitih sredstava: 373.385,30 HRK, odnosno 15,0000003%

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi i Urbane aglomeracije Osijek kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva, te stvoriti i povećati prilike zapošljavanja stanovništva. Ovaj projekt predstavlja nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi, budući da je trenutno u provedbi i projekt izgradnje ceste koji se također financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine u vrijednosti 6.311.741,29 HRK, od čega se iz navedenog Fonda financira 4.337.299,25 HRK.

Projekt će doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti, povećanju zaposlenosti, smanjenju odlaska i raseljavanja mladih, povećanju životnog standarda stanovništva Općine.

Aktivnosti projekta:
Projektne aktivnosti se odnose na izgradnju cca 1.947 metara (LED) javne rasvjete, opremanje dijela Zone komunalnom (urbanom) i zelenom infrastrukturom, nabavu vozila potrebnog za održavanje javne rasvjete, te promidžbene aktivnosti projekta i izradu web stranice.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi