Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26.siječnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (na dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr  i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi u zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Prijedlog Odluke
Obrazloženje Odluke
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)
obavijest o javnom uvidu