Proračun DV Zeko za 2015. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna proračunskog korisnika DV “Zeko” za 2015. godinu


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji –Financijski izvještaj (29.02.2016.), Potvrda
Financijski izvještaj (02.02.2016.), Bilješke uz Obrazac PR-RASPotvrda
Treći kvartal – Financijski izvještaj
Polugodišnji – Financijski izvještaj
Prvi kvartal – Financijski izvještaj


Financijski plan – opći dio

Financijski plan – posebni dio