Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2006. godinu

Izvršenje proračuna do 31.12.
Izvješće o izvršenju programa


V. IZMJENA – 09.10.2006.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
OPĆI i POSEBNI DIO
Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izmjena programa javnih potreba u kulturi
Izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Izmjena programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Izmjena programa promidžbe i informiranja građana
Izmjena programa pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Izmjena programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Izmjena programa javnih potreba u športu
Izmjena programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Izmjena programa tekuće pomoći religijama
Izmjena programa ulaganja u razvoj gospodarstva
Izmjena programa ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme


IV. IZMJENA – 24.07.2006.

IV. izmjena proračuna


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2006.-30.06.2006.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna


III. IZMJENA – 18.05.2006.

III. izmjena proračuna


II. IZMJENA – 02.03.2006.

II. izmjena proračuna


I. IZMJENA


Odluka o izvršenju proračuna
PRORAČUN 2006
PROJEKCIJA 2006-2008
Program ulaganja u razvoj gospodarstva
Program tekuće pomoći Vijećima nacionalnih manjina
Program tekuće pomoći religijama
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program promidžbe i informiranja građana
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program financiranja političkih stranaka
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u športu
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi