Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2008. godinu

Izvješće o izvršenju programa
PRORAČUN 2008 – 23.12.2008.


VI. IZMJENA – 28.10.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna VI.
PRORAČUN 2008-VI
Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu


V. IZMJENA – 14.08.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna V.
PRORAČUN 2008-V


IV. IZMJENA – 05.07.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna IV.
PRORAČUN 2008-IV


III. IZMJENA – 12.06.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna III.
PRORAČUN 2008-III


II. IZMJENA – 03.03.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
PRORAČUN 2008-II


I. IZMJENA – 21.01.2008.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
PRORAČUN 2008-I


Odluka o izvršavanju proračuna
PRORAČUN 2008 – opći i posebni dio
PROJEKCIJA 2008-2010
Program tekuće pomoći Vijećima nacionalnih manjina
Program tekuće pomoći religijama
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Program promidžbe i informiranja građana
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program financiranja političkih stranaka
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u športu
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program ulaganja u razvoj gospodarstva
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske