Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2011. godinu

Ostvarenje proračuna Općine Kn. Vinogradi za 2011. godinu
Izvršenje proračuna sa 31.12.2011.
Izvješće o izvršenju programa redovnog funkcioniranja Općinksih tijela
Izvještaj


VI. IZMJENA – 15.12.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – VI.
Plan razvojnih programa – VI.
Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
Program ulaganja u razvoj gospodarstva
Program tekuće pomoći religijama
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u športu
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program promidžbe i informiranja građana
Program javnih potreba u kulturi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture


V. IZMJENA – 26.09.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi -V.
Plan razvojnih programa – V.


IV. IZMJENA – 27.07.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – IV.
Plan razvojnih programa – IV.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2011.-30.06.2011.

Izvršenje proračuna sa 30.06.2011.
Izvršenje proračuna Općine Kn. Vinogradi za 2011. (OPĆI, POSEBNI)


III. IZMJENA – 27.06.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – III.
Plan razvojnih programa – III.


II. IZMJENA – 28.04.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – II.


I. IZMJENA – 31.03.2011.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – I.
Plan razvojnih programa – I.


Odluka o izvršavanju proračuna
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2011. godinu
Program javnih potreba u kulturi
Program promidžbe i informiranja građana
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Program javnih potreba u športu
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program tekuće pomoći religijama
Program ulaganja u razvoj gospodarstva
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program redovnog funkcioniranja općinskih tijela Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture