Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2012. godinu

Izvršenje proračuna sa 31.12.2012.
Izvršenje proračuna Općine Kn. Vinogradi od 01.01.2012.-31.12.2012.
PRORAČUN 31.12.2012.


III. IZMJENA – 20.12.2012.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Kn. Vinogradi – III.
Proračun Općine Kn. Vinogradi – III.
Plan razvojnih programa


II. IZMJENA – 10.09.2012.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Kn. Vinogradi – II.
Proračun Općine Kn. Vinogradi – II.


 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2012.-30.06.2012.

Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja za period 01.01.2012. do 30.06.2012.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01.2012.-30.06.2012.


I. IZMJENA – 29.03.2012.

Proračun Općine Kn. Vinogradi – I.
Izmjena Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Plan razvojnih programa


Odluka o izvršavanju Proračuna
Proračun Općine Kn. Vinogradi
Projekcija proračuna 2012.-2014.
Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program tekuće pomoći religijama
Program ulaganja u razvoj gospodarstva
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanjem objekata i opreme
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program promidžbe i informiranja građana
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Program javnih potreba u športu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u kulturi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture