Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2013. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013. godinu

Odluka o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela općine Kneževi Vinogradi
Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja općinskih tijela općine Kneževi Vinogradi
Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2013.-30.06.2013.

Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2013. do 30.06.2013.
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kneževi Vinogradi – polugodišnji


V. IZMJENA – 17.12.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
Plan proračuna
Rebalans opći
Plan razvojnih programa
Program komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u sportu
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program promidžbe i informiranja građana
Program redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program tekuće pomoći religijama
Program ulaganja u razvoja gospodarstva
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi


IV. IZMJENA – 01.10.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
Plan proračuna
Plan razvojnih programa


III. IZMJENA – 29.07.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
Plan proračuna
Plan razvojnih programa


II. IZMJENA – 09.07.2013.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna
Plan proračuna
Plan razvojnih programa

 


I. IZMJENA – 25.03.2013.

Plan proračuna
Plan razvojnih programa


ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
PRORAČUN ZA 2013.GODINU
Projekcija proračuna
Plan razvojnih programa
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
Program javnih potreba u sportu
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program pomoći osnovnoškolskom obrazovanju
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program ulaganja u tekuće i kapitalno održavanje objekata i opreme
Program ulaganja u razvoja gospodarstva
Program tekuće pomoći religijama
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite
Program redovnog funkcioniranja općinskih tijela
Program promidžbe i informiranja građana