Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu (Opći dioPosebni dio)
Obrazloženje o Godišnjem izvješća o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini
Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Izvješće o izvršenju programa gradnje kom.infrastrukture za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju programa održavanja kom.infrastrukture za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2015.-30.06.2015.

Odluka o o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2015. do 30.06.2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji –  Financijski izvještaj – ispravak (29.02.2016.), Potvrda
Financijski izvještajBilješke uz Obrazac PR-RAS (Tablice uz obvezne Bilješke), Potvrda
Treći kvartal – Financijski izvještaj
Polugodišnji – Financijski izvještaj
Prvi kvartal – Financijski izvještaj


IV. IZMJENA – 21.12.2015.

Opći dio
Posebni dio
PROGRAM
Plan razvojnih programa po IV. izmjeni proračuna

Program izgradnje komunalne infrastrukture
Program komunalne naknade – IZMJENA
Program korištenja sredstava poljoprivrede
Program stanovi -IZMJENA
Program šumski doprinos – IZMJENA


III. IZMJENA – 30.09.2015.

OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa


II. IZMJENA – 04.05.2015.

OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa
PROGRAM
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu


I. IZMJENA – 12.03.2015.

OPĆI DIO
POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa
PROGRAM


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi
Proračun Općine Kneževi Vinogradi (OPĆI DIOPOSEBNI DIO)
Projekcija 2015.-2017. – (OPĆI DIOPOSEBNI DIO)
Plan razvojnih programa
PROGRAM
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH
Program šumski doprinos
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu
Program korištenja sredstava poljoprivrede
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture