Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLPRS

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017.g
Izvještaj i obrazloženje
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju Programa pomoći obrazovanju
Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2017. godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izvješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini na području Općine Kneževi Vinogradi
Izvješće o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Godišnje izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Izvješće o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2017. do 30.06.2017.

Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2017. do 30.06.2017.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – opći i posebni dio proračuna
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; Izvještaj o korištenju proračunske zalihe; Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima; Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Prvi kvartal – Financijski izvještaj
Polugodišnji – Financijski izvještaj
Treći kvartal – Financijski izvještaj
Godišnji – Financijski izvještajBilješke uz financijski izvještajPotvrda
– Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi


IV. IZMJENA – 13.12.2017.

IV. izmjena proračuna
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa pomoći obrazovanju
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Izmjena i dopuna Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu


III. IZMJENA – 14.09.2017.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu – III.
Plan proračuna za 2017. godinu – III. izmjena (Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa)
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu


II. IZMJENA – 29.06.2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Opći dio
Posebni dio
Plan razvojnih programa


I. IZMJENA – 30.03.2017.

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Opći dio
Posebni dio
Plan razvojnih programa
Zaključak o donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Zaključak o donošenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu

Plan proračuna 2017. – OPĆI DIO
Plan proračuna 2017. – POSEBNI DIO
Plan razvojnih programa Općine Kneževi Vinogradi 2017.-2019.
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu
Program pomoći obrazovanju
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2017. godini
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
Projekcija proračuna – OPĆI DIO
Projekcija proračuna – POSEBNI DIO